Pomoč in informacije

Občinski proračun je letni načrt predvidenih prihodkov in odhodkov posamezne lokalne skupnosti, ki ga v obliki odloka sprejme občinski svet na svoji seji.

Proračun je javni dokument, ki si ga lahko ogleda zainteresirana javnost.

Uporabnikom omogoča hiter in enostaven pregled proračuna izbrane občine. Proračun je sestavljen v obliki gnezdene tabele, po kateri lahko uporabniki iščejo neposredno s klikom na vrstico v tabeli ali z iskalnim okencem, kamor vnesejo iskano šifro ali opis proračunske vrstice. Vsi zneski v tabeli so v evrih.

Za premikanje po tabeli lahko uporabnik uporablja tudi smerne puščice na tipkovnici.

Prednost tovrstne implementacije je hitro iskanje in strukturiran pregled celotnega proračuna. Za boljšo predstavo so vrstice predstavljene tudi v obliki grafa, ki prikazuje sestavo določene proračunske vrstice ter njen delež celote.

Splošni pogoji uporabe