Splošni pogoji uporabe proracunobcine.si

Splošni pogoji uporabe v nadaljevanju opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe spletne strani proracunobcine.si (v nadaljevanju spletna stran), ki je v lasti podjetja Cadis d.o.o. (v nadaljevanju podjetje).

 

OPIS SPLETNE STRANI

Spletna stran je spletna aplikacija namenjena občinam, občinskim funkcionarjem in občanom v vpogled proračuna izbrane slovenske občine.

 

POGOJI UPORABE

S tem, ko uporabljate spletno stran, prav tako pa tudi s prijavo in registracijo na spletni strani, se šteje, da ste kot uporabnik seznanjeni s splošnimi pogoji uporabe spletne strani in da jih v celoti sprejemate. Splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse oblike uporabe spletne strani.

Za uporabo spletne strani se med drugim šteje tudi dostop do spletnih strani in drugih vsebin v okviru spletne strani, uporabo funkcij in storitev spletne strani, prav tako tudi prenos datotek in drugih vsebin iz spletne strani.

Podjetje si pridržuje pravico do sprememb teh splošnih pogojev uporabe spletne strani. Uporabnik se zavezuje, da bo občasno na spletni strani preveril, ali so se splošni pogoji spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi splošnimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo spletne strani.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela spletne strani in odstranitve kateregakoli dela vsebine ali funkcionalnosti brez vnaprejšnjega obvestila.

Podjetje ne prevzame odgovornosti za nedelovanje oziroma zaprtje spletne strani.

Če se s pogoji uporabe spletne strani ne strinjate, vam odsvetujemo uporabo spletne strani in pripadajočih storitev.

 

 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKA

Registracija na spletni strani je enkratna in brezplačna.

Ob registraciji uporabnik zapiše svoje uporabniško ime, veljaven elektronski naslov in geslo.

Uporabnik se na spletno stran prijavi z uporabniškim imenom in geslom, ki sta neprenosljiva.

Uporabnik se zavezuje, da

  • spletne strani ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali reprodukcije katerekoli vsebine brez pisnega dovoljenja podjetja,
  • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene brez pisnega soglasja podjetja,
  • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
  • ne bo poskušal pridobiti, zbirati ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
  • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo spletni strani, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku elektronskih poti ter telekomunikacijskim napravam,
  • ne bo nepooblaščeno dostopal do spletne strani in nepooblaščeno objavljal vsebine brez predhodnega dovoljenja,
  • dovoljuje podjetju in v spletno stran vključenim njegovim tretjim ponudnikom, da shranjujejo informacije na računalniku oz. povezani napravi, na kateri uporablja storitev v obliki piškotkov ali podobnih tehnologij z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve, prilagajanja in predpomnjenja vsebin.

Kršitve se kaznujejo z ukinitvijo uporabniškega računa, prepovedjo uporabe spletne strani in blokiranjem IP naslova v primeru ponavljanja kršitev.

 

PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Uporabnik naj hrani svoje uporabniško ime ter geslo za dostop do spletne strani. V primeru neavtorizirane uporabe uporabniških podatkov naj oškodovani uporabnik pisno obvesti podjetje o kršenju njegovih uporabniških pravic.

Uporabnik je odgovoren za prebiranje, odpiranje in ogled vseh vsebin na spletni strani. Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga s pisnim obvestilom prekine registracijo na spletni strani.

Starostne omejitve na spletni strani ni.

Podjetje si pridržuje pravico do krajših prekinitev pri dostopu do spletne strani zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme ter se zavezuje, da bo o vseh daljših motnjah delovanja, ki lahko trajajo več kot 72 ur, predčasno obvestila uporabnike.

 

VAROVANJE ZASEBNOSTI

Podjetje se zavezuje, da bo spoštovalo zasebnost uporabnikov in njihovih osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam brez privolitve uporabnika.

Podjetje posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij ter osebnih podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter uredbo GDPR. Podjetje osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredovalo tretjim osebam.

Podjetje uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbira na spletu, uporabljata tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvaja ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne more zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem ter opozarjata, da so zlorabe podatkov možne.

V času upravljanja osebnih podatkov ima uporabnik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

 

UPORABA SPLETNE STRANI

Z registracijo na spletni strani posredujete uporabniško ime, elektronski naslov in geslo kot osebni podatek.

S prijavo na spletni strani posredujete uporabniško ime in geslo kot osebni podatek.

Na spletni strani se hranijo naslednji osebni podatki uporabnika: elektronski naslov, uporabniško ime, geslo.

S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP naslovom uporabnika. Uporabnik se zaveda, da je lastnik spletne strani dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

PIŠKOTKI

Piškotki so informacija o vašem obisku spletnih strani. Na vaš računalnik se ob obisku spletne strani ustvari piškotek, datoteka z informacijami, ki na eni strani poskrbi za enostavnost in hitrost uporabniške izkušnje, vendar pa po drugi strani lahko predstavlja tudi možnost vdiranja v zasebnost.

Piškotke lahko podjetje z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz spletne strani.

Za pravilno delovanje spletna stran obvezno potrebuje in uporablja naslednje piškotke.

Sistemski piškotki:

Ime piškotka

Namen uporabe

Čas veljavnosti

Podjetje

csrftoken

 

Sejni piškotek

1 leto

Cadis d.o.o.

cloudflare.com

Identifikacija posameznih klientov za deljenimi IP naslovi in potrditev varnostnih nastavitev

1 leto

Cloudflare

datatables.com

Za zagotavljanje funkcionalnosti in prilagajanje nastavitev uporabnika

1 leto

Cloudflare

rawgit.com

Identifikacija zaupanja vrednega spletnega prometa

1 leto

Cloudflare

 

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Spletna stran je last podjetja in z njim tudi vse vsebine, logotipi, fotografije, ostala avdiovizualna in besedilna dela ter programska koda spletne strani. Vsi omenjeni elementi so tako predmet intelektualne lastnine, s čimer ima podjetje edino pravico razpolaganja s pravicami do vseh vsebin na spletni strani.

Neregistriran uporabnik ima pravico dostopa do spletne strani. Uporabnik spletne strani ima pravico dostopanja do spletne strani in pravico uporabe funkcionalnosti, ki jih lahko uporablja kot registrirani uporabnik. Z dostopom do spletne strani se uporabniku dovoli, da lahko omejeno in le za zasebne namene uporablja vsebino spletne strani pod pogoji iz teh splošnih pogojev uporabe.

Vsako drugo reproduciranje ali druga uporaba kateregakoli elementa na spletni strani ali za katerikoli drug namen, vključno z komercialno uporabo, ali za tretje osebe je prepovedano brez vnaprejšnjega pisnega soglasja podjetja.