I. OBRAVNAVA 2022 VELJAVNI 2021 OCENA REALIZACIJE 2021 REALIZACIJA 28.10.2021 REALIZACIJA 2020 INDEKS 1/2

*Vsi zneski so v evrih.